inštruktor športovej streľby


nastreľovanie zbraní


poradenstvo v oblasti poľovníctva

a športovej streľby


predaj vzduchoviek značky Slavia

Tibor Truhan  ©  2018